IMG_9980.jpg

CNC 自動
走心式車床

6| 走心式車床

 

最大加工外徑:

Ø8-32*320mm

IMG_9265.jpg

CNC 銑床

3 | 4.5軸銑床:
最大球面直徑:

Ø160毫米

11 | 4軸銑床:
最大尺寸:
200 * 170 * 70毫米

 

6 | 加工中心:
最大尺寸:
1020 * 510 * 510毫米

 
30 | 3軸銑床

最大尺寸
500 * 400 * 330毫米

IMG_9630.jpg

CNC 
走刀式車床

60| 走刀式車床

最大尺寸:

Ø150* 680 * 95毫米

Ø380* 240 * 601毫米

Specialty Tools.png

油壓內齒拉床

剪切鍵槽,花鍵或複雜的內部形狀。

 

最大切割尺寸:

Ø420* 1500mm

 

Deep Hole Machine.jpg

深孔加工機

在零件上鑽孔。

 

最大孔尺寸:

Ø25* 200mm

Laser%20Marker_edited.jpg

雷刻機

在零件上增加圖案樣式。